Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach skokowych w ramach Ligi Mazowsza które odbędą się 12.05.2018.

Rejestracja


Listy Startowe (dostępne w późniejszym terminie)

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia na zawodód należy dokonać do środy 10.05.2017 na stronie internetowej www.konieregio.pl - zakładka „Zgłoszenia on-line” (ewentualnie na mail: lysykon5@wp.pl na druku PZJ z podaniem danych o koniu i rok urodzenia zawodników M, JM i J, MJ ).

Formularz zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmuje TYLKO Leszek Doraczyński.

Wpisowe: 110 PLN/koń.
Startowe w konkursach: P –20 PLN , N – 30 PLN.
Boks: 50 PLN; nocleg konia - dodatkowo 50 PLN.
Zgłoszenia boksów Magdalena Stusińska, zawody@szarza.pl
Zmiany na listach startowych (nie dotyczy wykreśleń) możliwe są nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu. Po tym czasie oraz przy zgłoszeniach po terminie – obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 30 PLN.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.

Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Szczegółowe informacje dotyczące rejstracji w zakładce Informacje.

JEŹDŻCY:

Konkursy „open” (towarzyskie) rozgrywaną są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013 oraz z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy ZR.

Osoby bez licencji (niezarejestrowane), w konkursach „open” (towarzyskich), obowiązują: aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Formularz zgłoszenia

KONIE:

Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2017:
- koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia (art. 4 pkt. 2 Tabela pkt. ), - w tym samym konkursie, dwukrotny start konia - pod tym samym lub różnymi zawodnikami - jest dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym konkursie startuje ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas przejazdu, zalicza się tylko wynik pierwszego startu (art. 4 pkt. 3).

Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.

Wszystkich startujących obowiązuje KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

  1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
  2. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.
  3. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podroży powrotnej z zawodów.
  4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
  5. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.